Τετράγωνα και τετραγωνικές ρίζες

Συμπλήρωση κενών.

Συμπληρώστε όλα τα κενά, μετά πατήστε "Έλεγχος"
Χρησιμοποιήστε την βοήθεια για να πάρετε ένα γράμμα,αλλά θα χάσετε μερικούς βαθμούς.
orismos_rizas.jpg

 

Για βοήθεια στους υπολογισμούς:

ikon1.jpg= , αφού 2 = 16
line.jpg
ikon2.jpg= , αφού 2 = 49
line.jpg
ikon3.jpg= , αφού 2 = 64
line.jpg
ikon4.jpg= , αφού 2 = 81
line.jpg
ikon5.jpg= , αφού 2 = 100
line.jpg
ikon6.jpg= , αφού 2 = 121
line.jpg
ikon7.jpg= , αφού 2 = 144
line.jpg
ikon8.jpg= , αφού 2 = 169
line.jpg
ikon9.jpg= , αφού 2 = 196
line.jpg
ikon10.jpg= , αφού 2 = 225
line.jpg
ikon11.jpg= , αφού 2 = 256
line.jpg
ikon12.jpg= , αφού 2 = 289
line.jpg
ikon14.jpg= , αφού 2 = 324
line.jpg
ikon13.jpg= , αφού 2 = 361
line.jpg
ikon15.jpg= , αφού 2 = 400
line.jpg
ikon16.jpg= , αφού 2 = 441
line.jpg
ikon17.jpg= , αφού 2 = 484