Διαδραστικές ασκήσεις Α Γυμνασίου - e-maths

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Διαδραστικές ασκήσεις Α Γυμνασίου

Άλγεβρα Κεφάλαιο 1ο - Οι φυσικοί αριθμοί

Μάθημα Α1.1

Φυσικοί αριθμοί και διάταξη
Στρογγυλοποίηση φυσικών

Μάθημα Α1.2

Πράξεις φυσικών αριθμών
Προτεραιότητα πράξεων

Μάθημα Α1.3

Δυνάμεις φυσικών

Μάθημα Α1.4

Ευκλείδεια διαίρεση - Διαιρετότητα

Μάθημα Α1.5

Χαρακτήρες διαιρετότητας - ΕΚΠ - ΜΚΔ

Άλγεβρα Κεφάλαιο 2ο - Τα κλάσματα

Μάθημα Α2.1

Η έννοια του κλάσματος
Αντιστοίχιση στα κλάσματα

Μάθημα Α2.2

Ισοδύναμα κλάσματα

Μάθημα Α2.3

Σύγκριση κλασμάτων

Μάθημα Α2.4

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Μάθημα Α2.5

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

Μάθημα Α2.6

Διαίρεση κλασμάτων

Άλγεβρα Κεφάλαιο 3ο - Δεκαδικοί αριθμοί

Μάθημα Α3.1

Άσκηση στη γραφή των δεκαδικών
Άσκηση στη διάταξη των δεκαδικών
Άσκησεις πολλαπλής επιλογής στούς δεκαδικούς αριθμούς
Άσκηση αντιστοίχισης κλάσματα με δεκαδικούς

Μάθημα Α3.2

Άσκησεις στις πράξεις δεκαδικών αριθμών
Άσκηση στον πολλαπλασιασμό των δεκαδικών

Μάθημα Α3.4

Άσκηση αντιστοίχισης δεκαδικών με την τυποποιημένη μορφή τους

Μάθημα Α3.5

Άσκηση στις μονάδες μήκους
Άσκηση στις μονάδες εμβαδού
Άσκηση στις μονάδες όγκου
Άσκηση στις μονάδες χρόνου
Άσκηση στις μονάδες μάζας

Άλγεβρα Κεφάλαιο 4ο - Εξισώσεις και Προβλήματα

Μάθημα Α4.1

Εισαγωγική δραστηριότητα για τις εξισώσεις
Άσκηση αντιστοίχισης σε μαθηματικές εκφράσεις
Άσκηση συμπλήρωσης στην έννοια της εξίσωσης
6 ασκήσεις στην επίλυση εξισώσεων

Μάθημα Α4.3

Άσκηση σε προβλήματα εξισώσεων

Άλγεβρα Κεφάλαιο 7ο - Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί

Μάθημα Α7.1

Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί

Μάθημα Α7.2

Απόλυτη τιμή - Αντίθετοι - Σύγκριση ρητών

Μάθημα Α7.3

Πρόσθεση ρητών

Μάθημα Α7.4

Αφαίρεση ρητών

Μάθημα Α7.5

Πολλαπλασιασμός ρητών

Μάθημα Α7.6

Διαίρεση ρητών

Μάθημα Α7.8

Δυνάμεις ρητών με εκθέτη φυσικό

Μάθημα Α7.9

Δυνάμεις ρητών με εκθέτη ακέραιο

 
 
Download ΒΡΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ / Android
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού