Μέγιστο και ελάχιστο παράστασης με μιγαδικές μεταβλητές και μέτρα

Βασίλης Κράνιας, 23 Ιούλιος 2014, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra