Μέγιστο και ελάχιστο παράστασης με μιγαδικές μεταβλητές και μέτρα

Βασίλης Κράνιας, 7 Αυγούστου 2014, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra